“ඔරුමිත්ත නාඩු – ඒකීයත්වයේ සංකේතයක් “

28

නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අදාල යෝජනාවල සඳහන් ඔරුමිත්ත නාඩු යන වචනය දමිල භාෂාවෙන් ඒකීයත්වය සංකේත කරන්නක් බව නව ව්‍යවස්ථාවට මහජන අදහස් ලබා ගැනීමේ කමිටුවේ සභාපති ලාල් විජේනායක මහතා පවසනවා.

ඔරුමිත්ත නාඩු යන වචනය ඔස්සේ රටේ ඒකීයත්වයට හානි වන බවට ඇතැමුන් පළ කරන මතවාද සාවද්‍ය බවයි ලාල් විජේනායක මහතා සඳහන් කළේ.

Your Comments