ඒත්තුකාලෙන් මුහුදු ගිය ධීවරයෙකු  අතුරුදන්

13

මීගමුව, ඒත්තුකාල ප්‍රදේශයෙන් ධීවර කටයුතු සඳහා මුහුදු ගිය පුද්ගලයෙකු දියේ ගිලී අතුරුදන්ව තිබෙනවා.

එලෙස අතුරුදන් වී ඇත්තේ වැල්ලවීදිය මීගමුව ප්‍රදේශයේ පදිංචි 52 වන  වියේ පසුවන්නෙක්.

තවත් පුද්ගලයින් තිදෙනෙකු සමඟ රුවල් ඔරුවකින් ධීවර කටයුතු සඳහා ඔහු මුහුදු ගොස් තිබූණා.

ගොඩබිම සිට කිලෝ මීටර් 2ක් පමණ මුහුද දෙසට ගිය පසු ඔරුව පෙරළී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

එහිදී  අයෙකු දියේ ගිලී අතුරුදන්ව ඇති අතර ඔහු සොයා නාවික හමුදාව හා පොලීසිය එක්ව මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කරතිබෙනවා.

Your Comments