“එ.ජා.ප.ය උතුරේ ජනතාව රැවටීමේ වැඩපිළිවෙලක”

17

උතුරේ ජනතාව රැවටීමේ වැඩපිළිවෙලක එක්සත් ජාතික පක්ෂය අද නිරත වන බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මහලේකම් දයාසිරි ජයසේකර මහතා පවසනවා.

මාතර දිස්ත්‍රිකයේ පැවති පක්ෂ සමුළුවකට එක්වෙමින් හෙතෙම මේ බව කියා සිටියා.

Your Comments