“එ.ජා.ප. අපේක්ෂකයා නිසි වෙලාවට”

6

නිසි අවස්ථාවේදි අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් එක්සත් ජාතික පක්ෂ අපේක්ෂකයා සම්බන්ධයෙන් තීන්දුවක් ගනු ඇති බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චමින්ද විජේසිරි මහතා ප්‍රකාශ කළා.

ඒ බදුල්ල ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්…

Your Comments