එල්.ටි.ටි.ඊ. යුද ඇඳුමක් හා බෝම්බයක් මුල්ලිවයික්කාල් ප්‍රදේශයෙන් සොයා ගැනේ

38

එල්.ටි.ටි.ඊ සංවිධානය අවසන් යුධ සමයේ මුල්ලිවයික්කාල් නැගෙනහිර ප්‍රදේශයේ රත්රන් හා ආයුධ තොගයක් වළ දමා ඇති බවට ලද තොරතුරක් මත සිදුකළ කැණීමකදී එම සංවිධානය භාවිතා කළ යුධ ඇදුමක් සහ බෝම්බයක් සොයා ගෙන තිබෙනවා.
මුලතිව් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් ලබාගත් නියෝගයක් මත එම කැනීම් කටයුතු සිදුකර තිබුණා.
මීට පෙරද අවස්ථා ගණනාවකදී කිලිනොච්චිය සහ මුලතිව් ප්‍රදේශවල එල්.ටි.ටි.ඊ සංවිධානය වළ දැමු රත්රන් පවතින බවට ලද තොරතුරු මත ස්ථාන කිහිපයක කැනීම් සිදුකළද කිසිවක් සොයා ගැනීමට හැකි වූයේ නැහැ.

Your Comments