එජාපයට බලය හිමි තංගල්ල නගර සභාවේ අයවැය පරාදයි

14

එක්සත් ජාතික පක්ෂයට පාලන බලය හිමි තංගල්ල නගර සභාවේ අයවැය අද පරාජයට පත්වී තිබෙනවා.
ඒ වැඩි ඡන්ද 3 කින්.
අදාළ ඡන්ද විමසීමේදී අයවැය යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්ද 7 ක් ද, ඊට විපක්ෂව ඡන්ද 10 ක් ද ලැබී තිබෙනවා.
ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය සහ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඊට විරුද්ධව ඡන්දය භාවිතා කර ඇති බව සඳහන්.

 

Your Comments