“එකඟතාවය” නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි

10

ජනාධිපතිවරණයේදී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට සහයදීමට තීරණය කරනු ලැබුවේ මහ මැතිවරණයේදී පොදු සන්ධායකින් පොදු ළකුණකින් තරග කිරීමට බැවින් එම එකගතාවය නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක විය යුතු බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පවසනවා.
මධ්‍යම පළාත් හිටපු ප්‍රධාන අමාත්‍ය සරත් ඒකනායක මහතා පෙන්වා දෙන්නේ ඇතැමුන් පුද්ගලික මත ඉදිරිපත් කලද පක්ෂ මට්ටමින් ඉදිරි මහ මැතිවරණය පිළිබඳ අවසන් තීන්දුවක් ගෙන නොමැති බවයි.
මහ මැතිවරණයේදීද පොහොට්ටුව ළකුණ යටතේ තරග කිරීමට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරුන් රැසක් යෝජනා කර ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ඊයේ පැවැත්වූ මාධ්‍ය හමුවකදී එහි සභාපති මහාචාර්ය ජී එල් පීරිස් මහතා සඳහන් කලා.
මේ අද මහනුවරදී ඊට ප්‍රතිචාර දැක්වූ මධ්‍යම පළාත් හිටපු ප්‍රධාන අමාත්‍ය සරත් ඒකනායක මහතා.

Your Comments