උසාවිය ආසන්නයේදී ඇවිළුණු ගින්න (PHOTOs)

22

නාඋල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ආසන්නයේ දී ත්‍රිරෝද රථයක් ගිණි ගෙන තිබෙනවා.

අද (11) පස්වරු 3.30 ට පමණ අනතුර ට ලක්ව ඇත්තේ හිඟුරක්ගොඩ සිට මාතලේ පලාපත්වල බලා ධාවනය කළ ත්‍රිරෝද රථයක්.

රථය ගිනි ගන්නා අවස්ථාවේ දී එහි රියදුරු හා පිටුපස කාන්තාවක් සිට තිබෙනවා.

ගිනි ගන්නා බව නොදැන ත්‍රි රෝද රථය ඒ නවය මාර් ගය ඔස්සේ ගමන් කරමින් තිබුණා.

නාඋල නගරයේ සිටි පිරිස් ත්‍රි රෝද රථය ගිනි ගන්නා බව රියදුරුට දන්වා ගින්න නිවිමට කටයුතු කර තිබෙනවා.

ගින්නට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණය වී නැහැ.

(නාඋල – ඉන්දික අරැණ කුමාර)

Your Comments