උසස් පෙළ විභාගයේ පෞද්ගලික අයදුම්කරුවන්ට නිවේදනයක්

39

උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින පෞද්ගලික අයදුම්කරුවන්ගේ විභාග අයදුම්පත්‍ර මේ වන විටත් තැපැල් කර යවා අවසන් බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.
ප්‍රවේශපත්‍ර නොලැබුණ යම් අපේක්ෂකයෙක් වෙතොත් ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය භාවිත කර එම දෙපාර්තමේන්තු වෙබි අඩවියේ (doenets.lk) News Headlines යටතේ ලබාගත හැකියි.

එමෙන්ම
011 2 784 208,
011 2 784 537,
011 3 188 350,
011 3 140 314, සහ
071 8 323 658 අමතා ප්‍රවේශපත්‍රය ෆැක්ස් මගින් ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව ද පවතිනවා.

උසස්පෙළ විභාගය ලබන 6 වනදා සිට සැප්තැම්බර් පළමු වනදා දක්වා විභාග මධ්‍යස්ථාන 2, 268 කදී පැවැත්වීමට නියමිතයි.
අයදුම්කරුවන් ගණන 77323ක්.

Your Comments