‘උමා ඔය ප‍්‍රතිලාභ’ අගෝස්තු වන විට

28

උමා ඔය බහුකාර්ය ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් මෙම අගෝස්තු මාසය වන විට නිම කර එහි ප‍්‍රතිලාභ ජනතාවට ලබාදීමට කටයුතු කරන ලෙස ජනාධිපති මෛතී‍්‍රපාල සිරිසේන මහතා අදාළ අංශවලට උපදෙස් දී තිබෙනවා.

ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් 92‍%ක් පමණ අවසන්ව ඇති අතර ඉදිරි කටයුතු ද කඩිනමින් සම්පූර්ණ කරන ලෙසයි ජනාධිපතිවරයා ව්‍යාපෘතිය භාර ඉංජිනේරුවන් ඇතුළු නිලධාරින්ට දැනුම් දී ඇත්තේ.

ජනාධිපති මෛතී‍්‍රපාල සිරිසේන මහතා මෙම උපදෙස් ලබා දුන්නේ උමා ඔය බහුකාර්ය ව්‍යාපෘතියේ ප‍්‍රගතිය සොයා බැලීමේ නිරික්ෂණ චාරිකාවකට ඊයේ එක් වෙමින්.

මෙරට කි‍්‍රයාත්මක විශාලතම බහුකාර්ය ව්‍යාපෘතියක් වන උමා ඔය ව්‍යාපෘතිය සඳහා අයෝජනය කර ඇති මුදල ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 535ක්.

උමා ඔය බහුකාර්ය ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉදිකෙරෙන භූගත විදුලි බලාගාරයේ ඉදිකිරීම් ද ජනාධිපතිතිවරයාගේ නිරික්ෂණයට ලක් වුණා.

ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට මෙගා වොට් 120ක විදුලිබල ධාරිතාවක් එක් කෙරෙන මෙම බලාගාරයේ ඉදිකිරීම් නිම වෙමින් පවතින බවයි ජනධිපති මාධ්‍ය අංශය පැවසුවේ.

උමා ඔය බහුකාර්ය ව්‍යාපෘතිය මගින් දකුණේ සහ නිරිතදිග වියළි කලාපයේ ඉඩම් අක්කර 5000කට පමණ යල-මහ කන්නයේ වාරි ජලය සැපයීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම වැල්ලවාය, මොණරාගල පළාත්වල කුඩා වැව් 300ක් පමණ මෙමගින් පෝෂණය කිරීමට නියමිතයි.

ජලාශයේ ප‍්‍රධාන උමගේ ඉදිකිරීම් ද ඊයේ ජනාධිපතිතිවරයාගේ නිරික්ෂණට ලක් වුණා.

Your Comments