උපරිම වර්ෂාපතනය රත්නපුරෙන්

17

අද පෙරවරු 8යි 30න් අවසන් වූ ගත වූ පැය 24ක කාලය තුළ දිවියිනේ උපරිම වර්ෂාපතනය රත්නපුර ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වී තිබෙනවා.

කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ එහි අගය මිලිමීටර 137යි දශම 4ක් ලෙස සටහන්ව ඇති බවයි.

ඊයේ දිනයේ උපරිම උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 37.6ක් ලෙස පොතුවිල් ප්‍රදේශයෙන් ද අවම උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 14 යි දශම 1ක් ලෙස නුවර එළිය ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වී ඇති බව සඳහන්.

Your Comments