උපරිම වර්ෂාපතනය නිකවැරටිය ප්‍රදේශයෙන්

6

අද පෙරවරු 8.30න් අවසන් වූ ගත වූ පැය 24ක කාලය තුළ දිවයිනේ උපරිම වර්ෂාපතනය නිකවැරටිය ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වි තිබෙනවා.
එහි අගය මිලි මීටර 132යි දශම 5ක් ලෙස සටහන්ව ඇති බවයි කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ.
මේ අතර, බස්නාහිර, සබරගමුව සහ උතුර පළාත්වලත්, ගාල්ල, මාතර සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කවලත් වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකි බව ද එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා.

Your Comments