උදර්පන නීතිය ක්‍රියාත්මක කර මධූෂ් ඇතුළු පිරිස දිවයිනට ගෙන්වා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුයි

32

උදර්පන නීතිය ක්‍රියාත්මක කර කඩිනමින් පාතාල නායක මධූෂ් ඇතුළු පිරිස දිවයිනට ගෙන්වා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු බව අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පවසනවා.
කොළඹ ප්‍රදේශයේ පැවති වැඩසටහනකින් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා.

Your Comments