උතුරේ සියලුම පෞද්ගලික අධ්‍යාපන ආයතන ලියාපදිංචියට දුන් කාලය අවසන්

33

උතුරු පළාතේ සියලුම පෞද්ගලික අධ්‍යාපන ආයතන ලියාපදිංචි කිරීමට ලබාදුන් කාලය අදින් අවසන් වනවා.
පළාත් ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මහතාගේ නියෝගයකට අනුවයි මෙම ලියාපදිංචිය සිදුකෙරෙන්නේ.
මෙම නීති අනුගමනය නොකරන පිරිස්වලට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගන්නා ලෙසයි උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා අදාළ නිළධාරීන්ට උපදෙස් දී ඇත්තේ.

Your Comments