උතුරු නැගෙනහිර නීත්‍යානුකූල ඉඩම් දෙසැම්බර් 31කට පෙර නිදහස් කරන්නැයි ජනපතිගෙන් උපදෙස්

31

උතුර – නැගෙනහිර ජනතාවට නීත්‍යානුකූලව හිමි ඉඩම් ලබන දෙසැම්බර්  31 වනදාට පෙර නිදහස් කරන ලෙස ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.
උතුර සහ නැගෙනහිර පළාත් සංවර්ධනය පිළිබඳ පත්කළ ජනාධිපති කාර්ය සාධන බලකාය පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී රැස්වූ අවස්ථාවේදී ජනාධිපතිවරයා මෙම උපදෙස් ලබාදුන් බව සදහන්.
විධිමත් කාලරාමුවක් සකසා අදාළ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවත් එහි ප්‍රගතිය ලබන මාසයේ දී ඉදිරිපත් කළ යුතු බවටත් ජනාධිපතිවරයා එහිදී වැඩිදුරටත් සදහන් කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

 

Your Comments