උතුරු නැගෙනහිරට වැසි වැඩි වන බවට අනාවැකි

6

අද රාත්‍රී කාලයේ සිට උතුරු නැගෙනහිර පළාත්වල වැසි තත්ත්වයේ තරමක වැඩිවීමක් අපේක්ෂා කරන බව කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.
මේ, දිවයිනේ පවතින කාළගුණ තත්ත්වය පිළිබද පැහැදිලි කරන කාර්යයේ නියුතු කාළගුණ විද්‍යාඥ උදේනි වීරසිංහ මහත්මිය

Your Comments