උතුරු කොරියාවෙන් රෙදි පිළි ආනයනය ගැන විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයෙන් නිවේදනයක්

28

උතුරු කොරියාවේ සිට රෙදිපිළි ආනයන කරන බවට පළව ඇති මාධ්‍ය වාර්තා අසත්‍ය බව විදේශ කටයුතකු අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරන්නේ 2017 ඔක්තෝබර් සිට 2018 මාර්තු දක්වා කාලය තුළ ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු රටවල් කිහිපයකට රෙදිපිළි ආනයනය කර ඇති බවට පළ වන වාර්තාවල අඩංගු වී ඇති තොරතුරු සාවද්‍ය බවයි.

රේගුවේ ස්වයංක්‍රීය දත්ත ක්‍රියායන පද්ධතියට ප්‍රේෂණලාභියා, රේගු කාර්යාල නියෝජිතයා විසින් දත්ත ඇතුළු කරනු ලබන අවස්ථාවේදී අපනයනය කරන රට ලෙස කොරියානු ජනරජය වෙනුවට කොරියානු මහජන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජය වැරදීමකින් තෝරා ගැනුණු අවස්ථා කිහිපයක් වාර්තා වී ඇති බව එම නිවේදනයේ සඳහන්.

Your Comments