උඩුවේ ධම්මාලෝක හිමිගේ විදෙස් ගමන් තහනම ඉවතට.

29

පූජ්‍ය උඩුවේ ධම්මාලෝක හිමියන්ට පනවා තිබූ විදෙස් ගමන් තහනම ඉවත් කිරීමට අධිකරණය අද නියෝග කළා.

ඒ අනුව, සැප්තැම්බර් මස 10 වන දින දක්වා අදාළ තහනම බලපැවැත්වෙනු ඇති.

නීතිවිරෝධි ලෙස අලි පැටවෙකු ළඟ තබාගැනීම සම්බන්ධයෙන් පූජ්‍ය උඩුවේ ධම්මාලෝක හිමියන්ට චෝදනා එල්ල වනවා.

Your Comments