උඩරට දුම්රිය ධාවනය දියතලාවට සීමා කෙරෙයි

48

උඩරට මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනය යළි දැනුම් දෙන තුරු කොළඹ කොටුවේ සිට දියතලාව දක්වා පමණක් සීමා කර තිබෙනවා.

ඒ, පසුගිය දා බණ්ඩාරවෙල සහ දියතලාව අතර ප්‍රදේශයේ දී කඩා වැටුණු පස් කන්ද ඉවත් කිරීමේ කටයුතු තවදුරටත් සිදුකිරීම හේතුවෙන්.

පස් කන්ද කඩා වැටීමෙන් දුම්රිය මාර්ගය මීටර් 150ක පමණ දුරක් පස් වලින් වැසී ගියා.

මේ අතර, ගසක් කඩා වැටීමෙන් අවහිර වූ වැලිමඩ – බණ්ඩාරවෙල ප්‍රධාන මාර්ගයේ ගමනාගමන කටයුතු මේ වනවිට යථා තත්ත්වයට පත් කර තිබෙනවා.

Your Comments