“ඉහළ දැමුණු ප්‍රවාහන දීමනා ප්‍රමාණවත් නැහැ “

29

ප්‍රවාහන දීමනා ඉහළ දැමීමට රජය පියවර ගෙන ඇතත් එම ඉහළ දැමීම කිසිසේත් ප්‍රමාණවත් නොවන බව ලංකා ඛනිජ තෙල් පෞද්ගලික ටැංකි රථ හිමියන්ගේ සංගමය පවසනවා.
එහි සම ලේකම් ශාන්ත සිල්වා මහතා පැවසුවේ ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමේ ප්‍රතිශතයට අනුකූලව හෝ අදාළ දීමනා ඉහළ දමා නොමැති බවයි.
ඉන්ධන ප්‍රවාහනය කරන පෞද්ගලික ටැංකි රථ හිමියන්ගේ ප්‍රවාහන දීමනාව ඉහළ දැමීමට ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව ඊයේ පියවර ගත්තා.
ඒ අනුව, ධාරිතාවය ලීටර් 13, 200 ට වැඩි ටැංකි සඳහා කිලෝමීටරයකට ගෙවන මුදල රුපියල් 12.43 කින් ඉහළ දමා ඇති බව සඳහන්.
ලීටර් 19, 800 ට වැඩි ධාරිතාවයක් සහිත ටැංකි සඳහා රුපියල් 16.43 කින් දීමනා ඉහළ දමා ඇති බවයි එම සංස්ථාව සඳහන් කළේ.
කෙසේ වෙතත් මෙලෙස දීමනා ඉහළ දැමුවද එය ඉන්ධන මිල ඉහල දැමීමට සාපේක්ෂව ප්‍රවාහන දීමනා කිසිසේත් ප්‍රමාණවත් නොවන බව ලංකා ඛනිජ තෙල් පෞද්ගලික ටැංකි රථ හිමියන්ගේ සංගමයේ සම ලේකම් ශාන්ත සිල්වා මහතා පවසනවා.

Your Comments