ඉහළ කොත්මලේ වාන් දොරටුවක් ඇරෙයි
(මස්කෙළිය - ගාමිණී බණ්ඩාර ඉලංගන්තිලක)

22

ධාරානිපාත වර්ෂාවත් සමග ඉහළ කොත්මලේ ජලාශයේ වාන් දොරටුවක් අද (17) පෙරවරුවේ විවෘත කෙරුණා.
ඒ අනුව කොත්මලා ඔයේ ජල මට්ටම ඉහළ ගොස් ඇති බැවින් ඔයේ ජලය පරිහරණය කරන ජනතාවට ප්‍රවේශම් වන ලෙසයි ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය ඉල්ලා සිටින්නේ.
මධ්‍යම කඳුකරයට දින කිහිපයක් තිස්සේ ඇද හැලෙන ධාරානිපාත වර්ෂාවත් සමග මාවුස්සාකැලේ හා කාසල්රී ජල මට්ටම් ද පිටාර මට්ටමට ආසන්න වෙමින් පවතිනවා.

Your Comments