ඉවත් වූ 16 දෙනාගෙන් කොටසක් යළි ආණ්ඩුවට එක්වීමට සාකච්ඡා

48

ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වූ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ 16යේ කණ්ඩායමේ කිහිප දෙනෙකු යළි ආණ්ඩුව සමඟ එක් වීමට සාකච්ඡා පවත්වා ඇති බව අමාත්‍ය සරත් අමුණුගම මහතා පවසනවා.

ඉවත්ව ගිය පිරිස හිතුවේ  ඒ අයට ලොකු පිළිගැනීමක් එයි කියලා.
ඒත් එහෙම උනේ නැහැ.
මම නම් ඕක දැනගෙනයි හිටියේ.
ඉතින් ඒ පැත්තේ ඒ අයට තැනක් නැහැ කියල තේරුම් අරගෙන කිහිප දෙනෙක් සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා ආයෙත් එකතුවෙන්න

මේ අතර, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ජාතික සංවිධායක අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මහතා ද 16 දෙනාගේ කණ්ඩායම සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කළා.

පළාත් පාලන මැතිවරණයේ ප්‍රතිපලේ බලලා 16ක් ගියා.
දැන් කොහොමද ඒ අයට ලැබිලා තියෙන ප්‍රතිපලේ.
ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වෙලා ඒ පැත්තට ගිය අය දැන් ගණන් ගන්නෙත් නෑ.
ඒ පැත්තෙන් කිව්වේ ඔයගොල්ලෝ අවශ්‍යම නෑ කියලා

Your Comments