ඉල්ලා අස්වූ මුස්ලිම් ඇමතිවරු යළි ධුර භාර ගැනීමට තීරණය කරයි

41

අමාත්‍ය ධුරවලින් ඉවත්වු සියලු මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරුන් යළි අදාළ ධුරවල වැඩ භාර ගැනීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

එම මන්ත්‍රී කණ්ඩායම අතර ඊයේ පැවැති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව තීරණය ගත් බවයි හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය අමීර් අලි කියා සිටියේ.

 

Your Comments