ඉරණමඩු ජලාශයට මත්ස්‍ය පැටවුන් ලක්ෂයක්

9

කිලිනොච්චියේ මිරිදිය මත්ස්‍ය කර්මාන්තය ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් මසුන් ලක්ෂයක් ඉරණමඩු ජලාශයට මුදාහැරීමට කිලිනොච්චිය ආරක්ෂක සේනා මූලස්ථානය පියවර ගෙන තිබෙනවා.
එහි පළමු අදියර ලෙස මිිරිදිය මසුන් 50,000 ක් මුදාහැරිම මේ වන විට සිදු කර ඇති බව සදහන්.
පසුගිය දිනවල පැවති අධික වර්ෂාවෙන් ඉරණමඩු ජලාශය පිටාර ගැලිමත් සමඟ එහි සිටි මත්ස්‍යයින් විශාල වශයෙන් අඩුවී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

Your Comments