ඉරණතිව් වෙරලෙන් බීඩි කොළ තොගයක් සොයා ගනියි

19

නාවික හමුදාව විසින් ඉරණතිව් දුපතේ සිදු කළ සෝදිසි කිරීම්වලදි බීඩිකොළ තොගයක් සොයා ගෙන තිබෙනවා.
වෙරලේ තිබු පාර්සල් කිහිපයක් පරික්ෂා කිරීමේදී එහි තුල තිබි බීඩී කොළ කිලෝග්‍රෑම් 100 කට අධික තොගයක් සොයා ගත් බවයි නාවික හමුදාව පැවසුවේ.
සොයා ගන්නා ලද බීඩි කොළ තොගය ඉදිරි පරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා යාපනය, රේගු කාර්යාලය වෙත භාර දී තිබෙනවා.

Your Comments