ඉන්ධන මිල සුත්‍රය අද – වෙනසක් නොවන බවට අනාවැකියක්

26

ඉන්ධන මිල සූත්‍රයට අනුව මෙවර ඉන්ධන මිලෙහි වෙනසක් සිදු නොවනු ඇති බවට වාර්තා වනවා.
ලෝක වෙළඳපොලේ ඉන්ධන මිල වෙනස් විමට අනුව මෙරට ඉන්ධන මිල ගණන් සංශෝධනය කිරීම සදහා මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් මිල සූත්‍රයක් හදුන්වා දෙනු ලැබුවා.
එම මිල සූත්‍රයට අනුව සෑම මසකම 10 වන දින එනම් අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉන්ධන මිල සංශෝධනය කිරීමට නියමිතයි.
ඒ අනුව ලෝක වෙළඳපොලෙහි ඉන්ධන මිල වෙනස් වී නොමැති බැවින් මේ මාසය සදහා ඉන්ධන මිලද සංශෝධනයක් සිදු නොවනු ඇති බව සඳහන්.
පසු ගිය මාසයේදී ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 6කින් ද ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක් 5කින් ද, ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 4 කින් සහ සුපර් ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 8කින් ද ඉහළ දමනු ලැබුවා.

Your Comments