ඉන්ධන මිල සංශෝධන කමිටුව පස්වරුවේ රැස්වෙයි

24

මාසික ඉන්ධන මිල සංශා්ධනය සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගැනීම සඳහා මිල කමිටුව අද රැස්වනවා.

පසුගිය 13 වනදා රැස්වූ කමිටුව ඉන්ධන වර්ග කිහිපයක මිල ඉහළ දැමුවා.

ඒ අනුව ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 2 කින් , ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 4 කින් සහ සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 3 කින් ඉහල ගියා.

කෙසේවෙතත් ඔටෝ ඩීසල් මිලෙහි වෙනසක් සිදුවුයේ නැහැ.

ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක වත්මන් මිල රුපියල් 138 ක්.

ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 163 ක් වන අතර සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක මිල පවතින්නේ රුපියල් 134 ක් ලෙසින්.

ඔටෝ ඩීසල් මිල තවදුරටත් රුපියල් 104 ක් ලෙස පවතිනු ඇති.

Your Comments