ඉන්ධන මිල වෙනස් වූ හැටි

38

ඉන්ධන මිල සූත්‍රය අනුව ඊයේ (13) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉන්ධන මිල සංශෝධනය කෙරුණා.

ඒ අනුව ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 2කින් ද, ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 4කින් ද ඉහළ දැමීමටයි මුදල් අමාත්‍යංශය තීරණය කළේ.

සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක මිල ඉහළ දමා ඇත්තේ රුපියල් 3කින්.

කෙසේ වෙතත් ඔටෝ ඩීසල්හි මිලෙහි කිසිදු සංශෝධනයක් සිදු වූයේ නැහැ.

Your Comments