ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි මහබැංකු අධිපති ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි

12

මහ බැංකු අධිපති ලෙස කටයුතු කළ ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි මහතා සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබෙනවා.
ඒ, පසුගිය දෙවනදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදියි.
ඒ පිළිබඳව ඔහු ලිපියක් මගින් දන්වා ඇති බවයි මහ බැංකුව සඳහන් කළේ.

Your Comments