ඉදිරි මැතිවරණට සිදුවන දේ !

27

විපක්ෂයේ සියලු බලවේග එක නායකත්වය යටතට එක් නොවුනහොත් ඉදිරි මැතිවරණ ජය ගත නොහැකි බව බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ඉසුර දේවප්‍රිය මහතා පවසනවා.

හෝමාගම ප්‍රදේශයේ දී මාධ්‍යවේදීන් විමසූ ප්‍රශ්න කිහිපයකට පිළිතුරු දෙමින් හෙතෙම මෙම අදහස් පළ කළා.

Your Comments