ඉදිරි ජනපතිවරණය වෙනුවෙන් විවිධ බලවේග ගොඩනැගෙමින් පවතිනවා

9

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය වෙනුවෙන් විවිධ බලවේග ගොඩනැගෙමින් පවතින බව විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.
කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකට එක්වෙමින් විපක්ෂ නායකවරයා මේ බව සඳහන් කලා.

Your Comments