ඉදිරියේදී තවත් ඖෂධ පන්දහසක මිල අඩු කරනවා

12

ඉදිරියේ දී තවත් ඖෂධ වර්ග 27ක මිල නියමානුකූල කිරීමට සූදානම් බව අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසනවා.

ඒ ඔස්සේ වෙළෙද නාමයෙන් යුත් ඖෂධ 5000ක මිල අඩු වන බවයි අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ.

Your Comments