ඇමති හරීන්ට එරෙහිව පැමිණිල්ලක්

24

පසුගිය 21 වන දින එල්ල වූ ප්‍රහාරයන් පිළිබඳ තොරතුරු දැන සිටියද එම තොරතුරු වසන් කළ බවට හරීන් ප්‍රනාන්දු අමාත්‍යවරයාට සහ ඔහුගේ පියාට එරෙහිව පිවිතුරු හෙළ උරුමයෙන් පැමිණිල්ලක් ගොනු කර තිබෙනවා.
පිවිතුරු හෙළ උරුමයේ ප්‍රධාන ලේකම්වරයා විසින් කොළඹ පොලිස් මූලස්ථානය වෙත අද මෙම පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කර ඇති බව සදහන්.

Your Comments