ඇමති ගාමිණී ජයවික්‍රම ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසම හමුවට

12

බුද්ධ ශාසන හා වයඹ සංවර්ධන අමාත්‍ය ගාමිණි ජයවික්‍රම පෙරේරා මහතාට ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසම හමුවේ අද පෙනී සිටින ලෙස දැනුම් දී තිබෙනවා.
ඒ, මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව භාරකාර අරමුදලේ සිදුව ඇති වංචා දුෂණ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබාදීම සඳහායි.
එමෙන්ම හිටපු විදුලිබල අමාත්‍ය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා ද අද ජනාධිපති කොමිසමේ පොලිස් ඒකකය හමුවේ පෙනී සිටිමට නියමිත බව සදහන්.
ඒ විදුලිබල මණ්ඩලයේ විදුලි ධාරිතා මිළදී ගැනිමේදි සහ බලාගාර සඳහා ඉන්ධන ලබා ගැනිමේදි සිදුවු වංචා දුෂණ සම්බන්ධයෙන් වන පැමිණිල්ලකට අදාළව ප්‍රකාශයක් ලබා දීම සඳහායි.
මේ අතර fථිරවාදි බුදු දහම ආරක්ෂා කිරීමට නම් ශික්ෂාකාමී සඟ පරපුරක් බිහි විය යුතු බව බුද්ධ ශාසන අමාත්‍ය ගාමිනි ජයවික්‍රම පෙරේරා මහතා පවසනවා
හෙතෙම් මේ බව කියා සිටියේ කඩුගන්නාව ප්‍රදේශයේ පැවති ආගමික උත්සවයකින් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්.

Your Comments