ඇඳිරි නීතිය ප්‍රකාශයට පත් කළ දින සිට ඇඳිරි නීතිය උල්ලංඝනය කළ 60,000කට අධික පිරිසක් පොලිස් අත්අඩංගුවේ

8

මාර්තු 20 වනදා සිට අද පෙරවරු 6 දක්වා වු කාලය තුළ ඇඳිරි නීතිය උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයින් 61,621 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පොලීසිය පවසනවා.
එහිදී පොලිස් භාරයට ගැණුනු සමස්ත වාහන සංඛ්‍යාව 17,322 ක්.
ඊයේ(21) පෙරවරු 6 සිට අද(22) පෙරවරු 6 දක්වා වු කාලය තුළ පමණක් පුද්ගලයින් 528 දෙනෙකු ඇදිරි නීතිය උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව සදහන්.
එහිදී වාහන 150 ක් පොලිස් භාරයට ගෙන තිබෙනවා.
මාර්තු 18 වන දා සිට අද දක්වා වු කාලය තුළ පුද්ගලයින් 18,496 දෙනෙකුට එරෙහිව මේ සම්බන්ධයෙන් නඩු පවරා ඇති අතර, නඩු පැවරීම්වලට අදාළ දඬුවම් නියම කිරීම් 6991 ක් ද සිදු කර ඇති බවයි පොලීසිය සදහන් කළේ.

Your Comments