ඇඳිරි නීතිය උල්ලංඝනය කල පුද්ගලයින් 66,500ක් දක්වා ඉහළට

20

ඇඳිරිනීතිය කඩ කිරීම සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගත් සංඛ්‍යාව 66,519 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.
පසුගිය මාර්තු 20 වනදා සිට අද අලුයම 4 දක්වා කාලය තුළ ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවයි පොලිසිය පැවසුවේ.
මෙම කාලසීමාවේදී පොලිස් භාරයට ගෙන ඇති සමස්ත වාහන සංඛ්‍යාව 18,733 ක්.
ඊයේ රාත්‍රී 10 සිට අද අලුයම 4 දක්වා පොලිස් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති පුද්ගලයන් ගණන 178 ක් වන අතර වාහන 38 ක්ද එම කාලසීමාවේදී පොලිස් භාරයට ගෙන තිබෙනවා.
මේ අතර පසුගිය මාර්තු 18 වනදා සිට අද අලුයම 4 දක්වා කාලය තුළ ඇඳිරි නීතිය උල්ලංඝනය කිරීමට අදාළව නඩු 21,787 ක් පවරා තිබෙනවා.

Your Comments