ඇතමුන් බලයේ සිටීමට රටේ දුප්පත්කම එලෙසම පවත්වාගෙන යාමට උත්සාහ දරණවා

20

ඇතමුන් බලයේ සිටීමට රටේ දුප්පත්කම එලෙසම පවත්වාගෙන යෑමට උත්සහ දරන බව අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරල මහත්මිය පවසනවා.
රත්නපුර ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකට එක් වෙමින් අමාත්‍යවරිය මේ බව සඳහන් කළා.

Your Comments