“ආර්ථිකය ගොඩ නැගීමට වත්මන් ආණ්ඩුවට නිසි වැඩපිලිවෙලක් නෑ”

6

මෙරට ආර්ථිකය ගොඩ නැගීම සඳහා වත්මන් ආණ්ඩුවට නිසි වැඩපිලිවෙලක් නොමැති බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජයපාල හෙට්ටිආරච්චි මහතා පවසනවා.

කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් මන්ත්‍රීවරයා මේ බව සඳහන් කළා.

Your Comments