ආනයන සහ අපනයන පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු පාලක රක්ෂිත බන්ධනාගාරයට

37

ආනයන සහ අපනයන පාලන දෙපාර්තමේන්තුව හිටපු පාලක මහගමගේ ගාමිණී මහතා යළි එළඹෙන 4 වනදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධානාගර ගත කර තිබෙනවා.
ඒ ඊට අදාළ නඩුව කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් රංග දිසානායක මහතා හමුවේ කැඳවූ අවස්ථාවේදියි.
ජපානයේ සිට ආනයනය කළ වසර දහයකට වඩා පැරණි වාහන දෙකක් නිත්‍යානුකූල ආකාරයෙන් නිදහස් කිරීමට අවශ්‍ය නිර්දේශ ලබා දීම සඳහා පුද්ගලයකුගෙන් රුපියල් ලක්ෂ දෙකක මුදලක් ලබා ගැනීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙනුයි ඔහු අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවේ.

Your Comments