“ආණ්ඩුව කටයුතු කරන්නේ ජාතින් අතර අසමගිය ඇතිවන ආකාරයෙන්”

10

ජාතින් අතර අසමගිය ඇතිවන ආකාරයෙන් වත්මන් ආණ්ඩුව කටයුතු කරමින් සිටින බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චන්දිම වීරක්කොඩි මහතා පවසනවා.

මන්ත්‍රීවරයා මේ බව කියා සිටියේ ගාල්ලේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින්.

Your Comments