“ආණ්ඩුව ඇතැම් පොරොන්දු ඉටු කළේ නැහැ”

12

වත්මන් ආණ්ඩුව බලයට පැමිණීමේ දී ජනතාවට ලබා දුන් ඇතැම් පොරොන්දු ඉටු කිරීමට නොහැකි වූ බව අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසනවා.

මොණරාගල ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා.

Your Comments