“ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාමාර්ගය අගය කළ යුතුයි”

42

ගම්මිරිස් ඇතුලු‍ සුළු අපනයන බෝග ප්‍රතිඅපනයනය තහනම් කිරීමට ආණ්ඩුව ගත් පියවර අගය කළ යුතු බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හේෂා විතානගේ මහතා පවසනවා.

මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමිනුයි මන්ත්‍රීවරයා මේ බව කියාසිටියේ.

Your Comments