“ආණ්ඩුවේ අරමුණ බලයේ සිටීම පමණයි”

20

වර්තමාන ආණ්ඩුවේ අරමුණ වී ඇත්තේ බලයේ සිටීම පමණක් බව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

අනුරාධපුරයේ පැවති ජන හමුවකට එක්වෙමින් මන්ත්‍රීවරයා මේ බව සඳහන් කළා.

Your Comments