ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වූ 16 දෙනාගේ අපේක්ෂාව හෙලි කරයි

37

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විපක්ෂයට ගෙන ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සමග ඉදිරි මැතිවරණ සදහා තරග කිරීම සිය අපේක්ෂාව බව ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වූ නිදහස් පක්ෂයේ 16 දෙනාගේ කණ්ඩායම පවසනවා.
මාතලේ ප්‍රදේශයේ දී ඔවුන් සංවිධාන කර තිබූ සම්මන්ත්‍රණයකට එක්වෙමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.බී. දිසානායක මහතා මේ බව සදහන් කළා.

Your Comments