ආණ්ඩුවට එරෙහි විශ්වාසභංගය ලබන 10 හා 11 විවාදයට ගැනීමට තීරණය කෙරේ

6

ආණ්ඩුවට එරෙහි විශ්වාසභංග යෝජනාව ලබන 10 හා 11 විවාදයට ගැනීමට අද පාර්ලිමේන්තුවේ රැස් වූ පක්ෂ නායකයින් තීන්දු කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම ලබන සිකුරාදා ඉඩම් විශේෂ විධිවිධාන පනත පිළිබඳව කල්තැබීමේ විවාදයක් පැවැත්වීමට ද එම රැස්වීමේදී තීරණය කළ බවයි ආණ්ඩු පක්ෂ සංවිධායක ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා කියා සිටියේ.

එදින දෙවැනි වර කියවීම සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබූ මෙම පනත් කෙටුම්පත් ඉදිරිපත් නොකරන බවත්, ඒ පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයාගේ නිර්දේශ ලද පසු නීතිපතිවරයා වෙත යොමු කිරීමෙන් අනතුරුව කැබිනට් මණ්ඩලට යොමු කරන බව හෙතෙම වැඩිදුරටත් කියා සිටියා.

Your Comments