ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ සිවිල් ක්‍රීයාකාරීන්ට පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය

9

නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ සිවිල් සමාජ ක්‍රියාකාරීන් තිදෙනා සඳහා අද පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය හිමිවුණා.
ඒ අනුව මෙම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව හෙට මධ්‍යහ්න 12 ට පළමුවරට රැස්වීමට නියමිතයි.
එහිදී නව අගවිනිසුරුවරයා පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවට ලක් කරන බවයි කතානායක කරූ ජයසූරිය මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දුන්නේ.

 

Your Comments