අසත්‍ය ප්‍රචාර සංසරණය වන බව ජනපති කියයි

13

තමා විසින් නිකුත් කරන ලද නිවේදන ලෙස පෙන්වා දෙමින් මෙම දිනවල දී සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ නොයෙකුත් අසත්‍ය ප්‍රචාර සංසරණය වෙමින් පවතින බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

ඒ, විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින්.

තමාගේ නිල නිවේදන ප්‍රකාශයට පත්කරනු ලබන්නේ ජනාධිපති කාර්යාලයට අනුබද්ධ මාධ්‍ය මඟින් හෝ සිය නිල සමාජ මාධ්‍ය ගිණුම් ඔස්සේ පමණක් බව ද ජනාධිපතිවරයා අවධාරණය කළා.

Your Comments