අවිස්සාවේල්ල ගැටුමෙන් තිදෙනෙකුට තුවාල [PHOTOs]

58

අවිස්සාවේල්ල නාපාවල ප්‍රදේශයේදී දෙපිරිසක් ගැටීමෙන් තුවාල ලැබූ තිදෙනෙකු රෝහල් ගත කර තිබෙනවා.

ගැටුමට සම්බන්ධ පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

අවිස්සාවේල්ල – දයිගල මාර්ගයේ නාපාවල ප්‍රදේශයේදී එම මාර්ගයේ ගමන් කරන බස් රථයක රියරෙකු ඇතුළු තිදෙනෙකුට, 08 දෙනෙකුගේ පමණ කණ්ඩායමක් විසින් පහරදී ඇති බවයි පැවසුනේ.

බස් රථය ගමන් ගන්නා අවස්ථාවේදී නවතා තිබූ ත්‍රීරෝද රථයක සිටි පුද්ගලයෙකුගේ ඇඟට මඩ වලක වතුර විසිවීම හේතුවෙන් ගැටුම හට ගෙන තිබෙනවා.

ගැටුම හේතුවෙන් අවිස්සාවේල්ල – දයිගල මාර්ගයේ නාපාවල ප්‍රදේශයේදී උණුසුම් තත්ත්වයක් හටගත් අතර එම මාර්ගයේ බස් රථ ධාවනයෙන් ඉවත්ව තිබුණා.

 

Your Comments