අලුගෝසු තනතුරට අයදුම්පත් කැඳවයි

32

අලුගෝසු තනතුර සදහා අයඳුම්පත් කැඳවීම මේ වන විට යළි ආරම්භ කර තිබෙනවා.
ඒ, සදහා දැනටමත් ඉදිිරි කටයුතු ආරම්භ කර ඇති බවයි වාර්තාවන්නේ.
එම තනතුර සදහා තෙවන වරටයි මෙවර අයදුම්පත් කැදවනු ලබන්නේ.
මීට පෙර අයදුම්පත් කැදවු අවස්ථාවේදී පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු පමණක් ඒ සඳහා තෝරා ගැණුනු අතර කෙසේ වෙතත් ඔවුන් තනතුර අතහැර යාම හේතුවෙන් නැවත අලුගෝසු තනතුර පුරප්පාඩු වී තිබෙනවා.

Your Comments