අලි මදිවට හරක් මංගලට රාජිතගෙන් පිළිතුරක්

58

ජනතාවට ලබා දුන් පොරොන්දු කඩකරමින් තීරණ ගන්නා රජයක හෝ අමාත්‍ය මණ්ඩලයක කටයුතු කිරීමට තමන් කිසිසේත් සූදානම් නොමැති බව අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා අවධාරණය කරනවා.
හෙතෙම මේ බව කියා සිටියේ මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා දුම්වැටි ආනයනය සඳහා අවසර ලබා දෙන බවට පසුගිය දා සිදු කළ ප්‍රකාශයකට පිළිතුරු ලබා දෙමින්.
අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා පසුගිය දා පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ඒ පිළිබඳව මෙලෙස පැහැදිලි කළා.

ඊට ප්‍රතිචාර දැක්වූ අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා.

මීට පෙර ද අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා මංගල සමරවීර අමාත්‍යවරයා දුම්වැටි ආනයනයට අවසර ලබා දෙන බවට සිදුකළ ප්‍රකාශයට ප්‍රතිචාර දැක්වූවා.

Your Comments